Persönlich für Sie da

0228 - 43 33 43 06

Kontaktieren Sie uns!

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

 
Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Polonia Travel  adres siedziby: Oberdorfstr. 3, 53859 Niederkassel ,  tel. +49 228 43334306, email info(@)poloniatravel.de
 

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adresinfo(@)poloniatravel.de

 

Ochrona Twoich danych osobowych oraz sfery prywatnej jest dla nas szczególnie ważna!


Poniższe informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych wyjaśnią, jakie dane wyłapuje nasz serwis, kiedy odwiedzasz naszą stronę, do czego ich potrzebujemy, jak je wykorzystujemy oraz jak je chronimy.

Czytając, przeglądając czy używając serwisy internetowe ipoloniatravel.de akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności .

 

Niniejszym informujemy, że jesteśmy administratorem przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych – w związku z obowiązkiem przedstawienia tej informacji na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego przepisy zaczęły być stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Państwa dane są i będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

   * wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście lub możecie być, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, obsługę reklamacji, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO.
   * kontaktowania się z Państwem, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Państwo w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (takich jak zaproszenia na organizowane przez nas imprezy lub informacje o naszych produktach i usługach), ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług, wykonywania umów, których nie jesteś stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Państwa dane osobowe, tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli nasze prawnie uzasadnione interesy,
    * wykonania przez nas wypełnienia obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO,

Państwa dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

  *  w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną przez czas wykonywania tej umowy,
  *  w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do dnia wniesienia przez Panstwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych skutkującego obowiązkiem po naszej stronie zaprzestania ich przetwarzania.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Państwa, ich podanie może być wymagane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Państwem umowy. Niepodanie Państwa danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie lub wykonanie zawartej z Państwem umowy. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Państwa danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację ww. celów (np. nie będziemy mogli przesyłać naszych informacji handlowych).

W związku z realizacją wyżej wymienionych celów przetwarzamy lub będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

PESEL, NIP, oraz imię i nazwisko wraz z którąkolwiek z następujących kategorii: adres geograficzny, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia.

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa osobiście, za pośrednictwem formularza elektronicznego, za pośrednictwem innego podmiotu, z którym współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Mają Państwo prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Maja Państwo także prawo – w granicach przepisów ustawy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zebrane dane osobowe możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, usługobiorcom i innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a także bankom, organom właściwym dla publicznych świadczeń zdrowotnych, windykatorom – zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub na mocy której świadczymy Państwu usługi.

W razie konieczności przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać Państwa dane jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Państwa sytuację prawną.

W razie potrzeby kontaktu z nami w sprawie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy pisać na adres: info(@)poloniatravel.de l lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie albo dzwonić na nasze numery telefonów.

 


Polityka Cookies

1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę (Użytkownik) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
        a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
        b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
        c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.  W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

9.   Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

10.  Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Polonia Travel

Oberdorfstr. 3
53859 Niederkassel

Tel.:  0228 43 33 43 06
Fax.: 0228 43 33 43 08

Mail: info (@) poloniatravel.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.:         09:00 - 13:00 Uhr
                        14:30 - 18:00 Uhr
Samstag:       10:00 - 13:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Please publish modules in offcanvas position.